Titel: Kommunallagen : en kommentar

Författare: Olle Lundin

Klicka för mer info
(klicka ovan för pris + ev rabatter

Bokinformation

Titel: Kommunallagen : en kommentar
Författare:Olle Lundin
ISBN:9789139020851
Höjd på bok:210 mm
Bredd på bok:148 mm
Vikt på bok:528 g
Utgivare:Norstedts Juridik AB
Utgivningsdatum:20180406
Bokens kategorier: - Juridik
- Kommunallag
- Kommunalrätt
- Kommun
- Kommunjurist
- Förtroendevalda


Se Pris/Lagersaldo
(klicka ovan för pris + ev rabatter


BOKEN HANDLAR OM

Kommunerna och landstingen är centrala organ i den svenska demokratiska rättsstaten och välfärdsstatens ryggrad och verkställare. Det grundläggande regelverket för kommuner och landsting är kommunallagen, som kan sägas utgöra dessa organs grundlag. I lagen regleras hur beslutanderätten utövas, organisationen, lokaldemokratiskt inflytande, de förtroendevaldas och de anställdas ställning m.m.

Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag ikraft. Denna nya lagkommentar bygger i viss utsträckning på den kommentar till kommunallagen som utkommit i 15 upplagor och som ursprungligen författades av Sten Losman och Ulf Lindquist.

Målet med denna nya kommentar är att göra den nya kommunallagen lätt att förstå, lätt att orientera sig i och lätt att tillämpa i det kommunala vardagsarbetet. Lagen har blivit mer omfattande och språket har moderniserats. Framställningen har i någon mån utökats med rättsfall och kommentarer vad gäller rättsområden som tangerar kommunallagens bestämmelser och som är av betydelse för den verksamhet som bedrivs inom kommuner, landsting och regioner. Kommunallagen är en i högsta grad relevant lagstiftning som ständigt gör sig gällande i både anställdas och förtroendevaldas vardag.

I kommentaren finns även ett kortare avsnitt om Europakonventionen om kommunal självstyrelse och dess betydelse för svensk kommunalrätt. Boken innehåller användbara jämförelsetabeller mellan den nya och den tidigare kommunallagens paragrafer.Se Pris/Lagersaldo
(klicka ovan för pris + ev rabatterFlera böcker av Olle Lundin - Visa alla

Visa alla böcker av
Olle LundinSenaste profiluppdateringarna

KLICKA HÄR FÖR ATT VISA
ALLA UPPDATERINGAR

Nyligen publicerat

PROVA EN LJUDBOK GRATIS
(ingen bindningstid)

Författare - Förnamn

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Å
Ä
Ö